సమ్మె వార్తలు

ITDA, Seethampeta srikakulam, - -Ms Datapre info world limited , vishkapatnam, modorandum of under standing 26th May,2007.pdf (1,2 MB)

RTI-SRIKAKULAM 1.pdf (1,8 MB)

EENADU MAIN PAGE PAGE NO 6, 09-12-2012

 

PRAJASAKTI-TELUGU-NEWS 17-12-2012

EENADU-SRIKAKULAM P.NO10 -12-12-12.jpg

EENADU-Nizamabad--BODHAN---.jpg

Nizamabad - Bodhan  Eenadu P.NO.04-2-- December 10, 2012 

Nizamabad  Sakshi - December 9, 2012   Pages 1-2.

NIZAMABAD EENADU PAGE NO 5:: 08-12-2012

NIZAMABAD: SAKSHI PAGE NO 5 08-12-2012

NIZAMABAD: KAMAREDDY:: EENADU: PAGE NO 5 07-12-2012

Nizamabad -  December 6, 2012    BANSUVADA Page 1

EENADU PALAKONDA PAPER, PAGE NO.11, DATED 09-11-2012

EENADU MAIN PAPER PAGE NO.11, DATED 28-10-2012

నెల్లూరు లో కంప్యూటర్ ఉపాధ్యాయులు P.F సంఖ్యలు వివరాలు.xls  (179 kB)

ANANTHAPURAM SAKSHI NESW 

APACT NEWS:  SALARY DETAILS VISAKHA ,  AGENCE NAME : EDUCOMP 

APACT NEWS : JOINING ORDER AND SALARY DETAILS AT VISAKHA

AGENCE NAME : EDUCOMP 

EENADU NEWS VISAKHA

EENADU NEWS VISAKHA

https://epaper.sakshi.com/apnews/Chittoor/13102012/8

EENADU MAIN PAPER 

 

 

WEST GODAVARI DISTRCT NEWS: SAKSHI PAGE NO11, DATE: 27-09-2012.

NELLURU NEWS